Browse the latest events all over the world!

Virtual events help the community stay connected 24/7. Click to see upcoming events.

S2024E03 - Business, Business and ELK stuff!

May 9, 3:30 – 8:00 PM

Na Więcej Niż Jira 2024 słowo się rzekło, więc zapraszamy Was na najświeższy odcinek ACE Warsaw! Tym razem z naszymi prelegentami przygotowaliśmy: * Monitoring Jiry i Confluence z wykorzystaniem Elastic Stack * Jak uniknąć mikrozarządzania zespołami programistycznymi dążąc do większej wydajności * Wiele zespołów i tylko jeden projekt Jira Service Management - przykład realizacji Zapraszamy!

103
RSVPs

CommunityJira Service ManagementJira SoftwareLive LearningOther dev tools

About this event

English below

Wstęp / Intro

Wszystkie prelekcje odbędą się w języku polskim / All lectures will be held in Polish

Niektóre prelekcje będą nagrywane / Some lectures will be recorded

Agenda:

 • Monitoring Jiry i Confluence z wykorzystaniem Elastic Stack [po Polsku] [Paweł Połatyński / BEC Poland]

  Monitorowanie aplikacji to podstawa pracy administratora, a jednym z najpopularniejszych narzędzi do tego wykorzystywanych jest Elastic Stack. Jak możliwości oferuje to narzędzie? Jak przygotować monitoring Jiry oraz Confluence? Odpowiedzi na te pytania poznacie podczas prezentacji.

 • Jak uniknąć mikrozarządzania zespołami programistycznymi dążąc do większej wydajności [po Angielsku] [Katarzyna Karska oraz Michał Orzechowski / HeroCoders]
  Wysiłki mające na celu zwiększenie wydajności bez uwzględnienia szerszej perspektywy często prowadzą do kultury mikrozarządzania, co z kolei może negatywnie wpłynąć na morale zespołu i ostatecznie zmniejszyć produktywność zamiast ją zwiększać. Co zatem mogą zrobić firmy, aby działać efektywniej, uwzględniając jednocześnie potrzeby swoich pracowników? Podzielimy się sposobami pracy, które pomogą zespołom zajmującym się oprogramowaniem wykonywać swoją pracę tak skutecznie i wydajnie, jak to tylko możliwe.

 • Wiele zespołów i tylko jeden projekt Jira Service Management - przykład realizacji, tak aby "wilk był syty i owca cała" [po Polsku] [Manuela Junikowska oraz Marek Mlonka / Optimatis]
  Na spotkaniu pokażemy Wam realizację obszaru wsparcia IT, w którym wykorzystaliśmy plugin Time To SLA i skrypty zwiększające moce Jiry Service Management. Jeśli chcecie zobaczyć, jak w praktyce przygotować miejsce pracy wielu dostawców oraz zapewnić przejrzystą komunikację i  rozliczanie umów SLA, to zapraszamy Was na nasze demo.

AdresBEC Poland, 53 Emilii Plater, Warszawa, 00-113 - Piętro 23

English version

 • Jira and Confluence monitoring using Elastic Stack [in Polish] [Paweł Połatyński / BEC Poland]
  Application monitoring is the basis of an administrator's work, and one of the most popular tools used for this is Elastic Stack. What possibilities does this tool offer? How to prepare Jira and Confluence monitoring? You will learn the answers to these questions during the presentation.
 • How to avoid micromanaging software teams in the pursuit of greater efficiency [in English] [Katarzyna Karska and Michał Orzechowski / HeroCoders]
  Efforts to increase efficiency without considering the bigger picture often lead to a culture of micromanagement, which in turn can negatively impact team morale and ultimately reduce productivity instead of increasing it. So what can companies do to be more efficient while taking into account the needs of their employees? We'll share ways of working that help software teams do their best work as effectively and efficiently as possible.
 • Many teams and only one Jira Service Management project - an example of implementation so that "the wolf is fed and the sheep is whole" [in Polish] [Manuela Junikowska and Marek Mlonka / Optimatis]
  During the meeting, we will show you the implementation of the IT support area, in which we used the Time To SLA plugin and scripts increasing the power of Jira Service Management. If you want to see how to prepare the workplace of many suppliers in practice and ensure transparent communication and settlement of SLA agreements, we invite you to our demo.

AdressBEC Poland, 53 Emilii Plater, Warszawa, 00-113 - floor 23

Speakers

 • Paweł Połatyński

  BEC Poland

  Observability engineer

 • Kasia Karska

  HeroCoders

  Senior Product Manager

 • Michał Orzechowski

  HeroCoders

  Engineering Leader

 • Manuela Junikowska

  Optimatis

  Atlassian Solution Engineer

 • Marek Mlonka

  Optimatis

  Dyrektor Operacyjny / Atlassian Solution Architect

Moderators

 • Bartosz Wojciechowski

  CD PROJEKT RED / Atlassian Community

  Atlassian Platform Engineer / Leader

 • Katarzyna Olchawa

  mBank / 7n

  Atlassian Solution Architect / Leader Warsaw Atlassian Community Events

 • Beata Karkoszka

  Leader Warsaw ACE / Jira Administrator

When

When

Thursday, May 9, 2024
3:30 PM – 8:00 PM UTC

Agenda

Networking
Monitoring Jiry i Confluence z wykorzystaniem Elastic Stack [PL]
4:15 PMNetworking
Jak uniknąć mikrozarządzania zespołami programistycznymi dążąc do większej wydajności [ENG]
Networking
Wiele zespołów i tylko jeden projekt Jira Service Management - przykład realizacji, tak aby "wilk był syty i owca cała" [PL]
Networking

Community Leaders

 • Kasia Olchawa

  mBank

  Atlassian User Group Leader

 • Beata Karkoszka

  ACE Warsaw

  Atlassian User Group Leader

 • Bartosz Wojciechowski

  Community Leader

Contact host

Global sponsor

Atlassian logo

Atlassian

Sponsors

BEC Poland logo

BEC Poland

HeroCoders logo

HeroCoders

Optimatis Sp. z o.o. logo

Optimatis Sp. z o.o.

Where Atlassian users meet and share best practices