Browse the latest events all over the world!

Virtual events help the community stay connected 24/7. Click to see upcoming events.

S2024E04 - Mid Season finale!

Jun 12, 3:30 – 8:00 PM

I dotarliśmy do ostatniego odcinka przed wakacjami! Na tą okazję mamy dla Was: * Wykrywanie ograniczeń wydajności w planowaniu projektu przy użyciu Jira Plans i ActivityTimeline * Wzmacnianie znaczenia skutecznego zarządzania projektami i roli Trello w jego osiąganiu * Monitorowanie realizacji umów SLA. Czyli czy nadążamy z rozwiązywaniem zadań i jak znaleźć wąskie gardło? Zapraszamy serdecznie!

85
RSVPs

Jira Service ManagementJira SoftwareJira Work ManagementMarketplace AppsTeam Practices

About this event

English below

Wstęp / Intro

Niektóre prelekcje odbędą się w języku angielskim / Some lectures are in English

Niektóre prelekcje będą nagrywane / Some lectures will be recorded

Agenda:

 • Wykrywanie ograniczeń wydajności w planowaniu projektu przy użyciu Jira Plans i ActivityTimeline [po Angielsku] [Yuliia Hushcha oraz Ostap Zaishlyi / Reliex]
  Dowiedz się, jak wykrywać wąskie gardła w zasobach i niedopasowania umiejętności podczas planowania projektów za pomocą Jira Plans. Odkryj, jak ActivityTimeline może pomóc w rozwiązaniu tych problemów poprzez realokację zasobów i skuteczną optymalizację wydajności zespołu.
 • Maksymalizacja produktywności osobistej za pomocą Trello i Jira: praktyczny przewodnik [po Angielsku] [Anton Oshmian / Antoshby]
  Dowiedz się, jak stawić czoła typowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem projektami i zwiększyć produktywność za pomocą Trello i Jira. Anton Oshmian podzieli się swoimi spostrzeżeniami i przedstawi nowy projekt, demonstrując praktyczne wskazówki dotyczące integracji tych narzędzi z przepływami pracy w celu poprawy wydajności i organizacji.
 • Monitorowanie realizacji umów SLA. Czyli czy nadążamy z rozwiązywaniem zadań i jak znaleźć wąskie gardło? [po Polsku] [Jakub Kochańczyk / Almarise]
  Wywołany do tablicy na ostatnim evencie, staje w obronie pluginu SLA! Kuba Kochańczyk opowie nam o alternatywnych metodach realizacji umów SLA!

Adres: BEC Poland, 53 Emilii Plater, Warszawa, 00-113 - Piętro 23

Uwaga! Pamiętajcie proszę rejestrować się pełnym imieniem i nazwiskiem - jeśli będzie inaczej, może zdarzyć się, że security nie pozwoli wejść na teren eventu.

English version

 • Detecting Capacity Constraints in Project Planning Using Jira Plans and ActivityTimeline [in English] [Yuliia Hushcha oraz Ostap Zaishlyi / Reliex] 
  Learn how to spot resource bottlenecks and skill mismatches in project planning with Jira Plans. Discover how ActivityTimeline can help solve these issues by reallocating resources and optimizing team performance effectively.
 • Maximizing Personal Productivity with Trello and Jira: A Practical Guide [in English] [Anton Oshmian / Antoshby]
  Discover how to tackle common project management challenges and enhance productivity using Trello and Jira. Anton Oshmian will share his insights and introduce a new project, demonstrating practical tips for integrating these tools into your workflows for improved efficiency and organization.
 • Monitoring the implementation of SLA agreements. So are we keeping up with solving the tasks and how can we find the bottleneck? [In Polish] [Jakub Kochańczyk / Almarise]
  Called to the board at the last event, he defends the SLA plugin! Kuba Kochańczyk will tell us about alternative methods of implementing SLA agreements!

Attention! Please remember to register with your full name and surname - otherwise, security may not allow you to enter the event area.

Adress: BEC Poland, 53 Emilii Plater, Warszawa, 00-113 - floor 23

Speakers

 • Ostap Zaishlyi

  Reliex

  Senior Product Manager

 • Anton Oshmian

  Architech Agency

  Project Manager

 • Jakub Kochańczyk

  Almarise

  Software Development Manager

Moderators

 • Bartosz Wojciechowski

  CD PROJEKT RED / Atlassian Community

  Atlassian Platform Engineer / Leader

 • Beata Karkoszka

  Leader Warsaw ACE / Jira Administrator

 • Katarzyna Olchawa

  mBank / 7n

  Atlassian Solution Architect / Leader Warsaw Atlassian Community Events

When

When

Wednesday, June 12, 2024
3:30 PM – 8:00 PM UTC

Agenda

Networking
Wykrywanie ograniczeń wydajności w planowaniu projektu przy użyciu Jira Plans i ActivityTimeline
4:15 PMNetworking
Maksymalizacja produktywności osobistej za pomocą Trello i Jira: praktyczny przewodnik
Networking
Monitorowanie realizacji umów SLA. Czyli czy nadążamy z rozwiązywaniem zadań i jak znaleźć wąskie gardło?
Networking

Community Leaders

 • Kasia Olchawa

  mBank

  Atlassian User Group Leader

 • Beata Karkoszka

  ACE Warsaw

  Atlassian User Group Leader

 • Bartosz Wojciechowski

  Community Leader

Contact host

Global sponsor

Atlassian logo

Atlassian

Sponsors

BEC Poland logo

BEC Poland

Reliex logo

Reliex

Antoshby logo

Antoshby

Almarise logo

Almarise

Where Atlassian users meet and share best practices